[Dutch] Afsluiting WOB verzoek Jeugdzorg

Posted in DDJGZ Dutch Security -

Op 3 december 2014 heb ik de uiteindelijke beslissing gekregen op mijn bezwaar. Dit besluit heeft erg lang op zich laten wachten nadat we op 10 september geprobeerd hebben het informeel op te lossen. De gemeente heeft haar besluit nu uitvoerig gedocumenteerd.

Het belangrijkste argument staat helemaal achteraan in de brief:

Dat bepaalde informatie niet is aangetroffen binnen de gemeentelijke organisatie hangt samen met het feit dat het beheer en de hosting extern plaatsvindt bij een derde partij. Deze beheerder voldoet aan de geldende kwaliteitsstandaarden als ISO270001 en NEN7510. Voor onze heroverweging is van belang of deze partner als een onder onze verantwoordelijkheid werkzaam bedrijf is aan te merken. Een verzoek om informatie kan namelijk tot het bestuursorgaan zelf of tot een onder zijn verantwoordelijkheid werkzame instelling dienst of bedrijf worden gericht. Er is naar onze mening in dit geval geen sprake van een directe zeggenschap over de uitvoering van de werkzaamheden bij de beheerder of bestuurlijke werkzaamheden die onder onze verantwoordelijkheid wordt verricht. Bij onze heroverweging hebben wij dan ook geen onderzoek gedaan naar de informatie die beschikbaar is bij de beheerder.

Kort samengevat: ‘Wij vertrouwen de leverancier op zijn blauwe ogen omdat ze met papiertjes kunnen zwaaien. Trouwens, we hebben de dienst uitbesteed, dus we zijn helemaal niet verantwoordelijk.’

Written by